O Firmie

NERVOUS Sp. z o.o.
ul.
Fabryczna 25
90-341 Łódź
(POLSKA)
NIP: 7251991670
REGON: 100608840

Adres e-mail: info@californiasakteshop.pl

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323674, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 złotych.

pixel